تور شهر راز


تهران
1396/02/20
1396/02/22

رفت و برگشت با هواپيما طبق برنامه و ساعت پروازي، سه شب اقامت در هتل 5 ستاره چمران همراه صبحانه بوفه، اتوبوس توريستي، همراهي راهنماي حرفه اي، وروديه اماکن و جاذبه ها، بيمه سفر، پذيرايي ميان وعده

بازدید از مجموعه زنديه (ارگ کريمخاني، حمام وکيل، بازار وکيل) سراي مشير، خانه زينت الملک، نارنجستان قوام، آرامگاه حافظيه و سعديه، باغ ارم، شاهچراغ، دروازه قرآن، تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم ، مجتمع تجاري خليج فارس

مقاصد


هتل

;